W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), chcielibyśmy uzyskać Państwa zgodę na przesłanie informacji dotyczącej oferty publikacji obcojęzycznych/

Aby zapisać się na newslettera prosimy kliknąć na link Newsletter znajdujący się w górnym prawym rogu strony www.abe.pl, wpisać swój adres e-mail i wybrać dziedziny.

**Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.) oraz dyrektywą UOKiK:

Dopuszczalne jest przesłanie na adres e-mail pytania czy adresat zgadza się na otrzymywanie droga elektroniczną informacji handlowej

Zaproszenie do newslettera

Aktualizacja preferencji

Rezygnacja z subskrypcji

Contact the administrator

powered by phpList 3.5.4, © phpList ltd